Hakkımızda


Stratejimizin gereği; inovasyon. Technochem LLC olarak, bütünsel bir inovasyon yaklaşımını benimsedik: Araştırma ve geliştirmeden, üretim ve iş süreçlerine kadar, yenilikçi fikirlerin geliştirilip uygulanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bizi farklı kılan şey, sizi başarılı yapandır.. Misyonumuz, çalışanlarimız ve danışman yaklaşımımızla bilimsel uzmanlık, inovasyon ve teknolojiye sürekli yatırım sayesinde tüm uygulamalarmızda, müşterilerimize tercih edilen bölgesel bir çözüm saglayıcı olmaktır.

Şirketimizin ana hedefleri ;

Technochem KALİTE POLİTİKASI Beraber çalıştığımız her bireye, her topluma ve etkilediğimiz her çevreye karşı en yüksek kurumsal davranış standartlarını benimseyerek başarıya ulaşmayı, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile beraber oluşturduğumuz kurumsal kimliğimizi mükemmelliğe taşımayı hedeflemekteyiz . Mükemmellik bir seçim değil işimizin gereğidir ve şirketimizin kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak ana hedefimiz olmuştur. Faaliyet gösterdiğimiz yapı kimyasalları sektöründe aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz; Hammadde, yarı mamul ve bitmiş her ürünümüzde malzeme, işçilik ve ihtiyaç duyulan hizmet kalitesini sağlayarak en yüksek kalite seviyesine ulaşmak Kalite amaçlarına ulaşmak için yüksek teknoloji, makine ve ekipmana yönelik yatırım yapmanın gerekliliğinin bilincinde olmak ve sürekliliğini sağlamak Müşteri odaklı düşünmek, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı hedeflemek ve gelişen teknolojiyi kullanarak en etkin biçimde hizmet vermek Müşteri ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini doğru analiz etmek ve bunun sonucunda ilk defada doğru hizmeti vermeyi hedeflemek Çalışanlarımızın eğitimini önemseyerek her seviyede katılımı ile kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek ve yenilemek Grup içi iletişimde kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışmasını sağlamak Şirket içi kalite unsurunu ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek

Technochem ÇEVRE POLİTİKASI Yöneticisi, çalışanları ve tedarikçisi ile hep birlikte şirketimizde yapacağımız etkin ve başarılı çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve ürettiğimiz ürünlerin tüm süreçlerinde çevreyi koruyabilmek adına üzerimize düşenleri yapmaya kararlıyız. Ancak bu şekilde gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir doğa bırakabilme çalışma ve gayretlerine katkıda bulunabileceğimizin bilincindeyiz Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz; Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak Sürekli gelişme anlayışı içerisinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemek Çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek, ettirmek Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına, bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek Çevre konusunda tüm çalışanları bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için faaliyetler düzenlemek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli iyileşmesi için gerekli kaynakları ayırmayı, çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmak

Technochem İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Şirketimiz tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder. Faaliyetlerimizi yürütürken başta çalışanlarımız olmak üzere taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve diğer ilgililerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmayı yada en aza indire bilmeyi, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimini ve standartlarının geliştirilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz . Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak Gerçekleştirilen proseslerde ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumlarda karşılaşılan olumsuzlukların en alt düzeye indirilmesi için sistemler geliştirmek Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, çalışmalarını güvenli ve verimli şekilde sürdürmelerini sağlamak amacı ile bilinç arttırıcı faaliyetler düzenlemek İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemimizin sürekli iyileşmesi için gerekli kaynakları ayırmak, sistemin işlerliğini sağlamak amacıyla denetim mekanizmasını çalıştırmak ve sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirmek Faaliyetlerimizde iş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarına yol açacak tehlikeleri tespit edip, İş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almak